Kde mě najdete:

Štefánikova 73/6, Brno 602 00
mobil: +420 776 306 417
email: info@romanamikulcicka.cz

Otevírací doba: dle objednávek

Moje studio najdete ve vnitrobloku bytového domu. Na místě prosím zazvoňte, vyčkejte na signál, vejděte, projděte druhými vraty aaaaaž na dvůr domu. No a na dvoře pak vlevo uvidíte takovej malej, milej zahradní domeček, tam Vás budu čekat :) Těším se!

Fakturační údaje:
Mgr. Romana Mikulčická
Žerůtská 503
679 71 Lysice
Bankovní spojení: Air Bank
Číslo účtu: 1013769016/3030
IČ: 04673000

Zapsána v Živnostenském rejstříku města Brna

 

Setkání probíhají pouze na základě předchozí rezervace. Pokud jste se rezervovali přes objednávkový systém, e-mailem nebo telefonicky na určité datum a čas, buďte si jisti, že Vás budu čekat. Pokud se náhodou stane, že se ještě budu věnovat klientovi před Vámi, vpustím Vás samozřejmě dovnitř a vy se prosím usaďte v předsíni, případně zatím využijte toaletu, a já se Vám budu hned, jak to bude možné, věnovat.

 

 

GDPR

Vážení klienti,

v souvislosti s Nařízením Evropské unie v podobě směrnice 95/46/ES známé jako GDPR bych Vás ráda informovala o nakládání s Vašimi osobními údaji.

Při zpracování respektuji a dodržuji všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají.

 

Správce a poskytovatel osobních údajů:

Mgr. Romana Mikulčická

Žerůtská 503, Lysice 679 71

IČO: 04673000

Jak údaje získávám a používám:

Zpracovávám pouze takové údaje, které jsou potřeba pro účely mé činnosti, a to zejména údaje potřebné k uskutečnění rezervace či registrace, k identifikaci Vaší osoby a k rezervaci prostoru za účelem vykonání objednané služby.

Povinnými údaji jsou ty, bez kterých Vaši registraci nemohu identifikovat, dále osobní údaje potřebné pro komunikaci s Vámi v souvislosti s uskutečněním rezervace – jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a samotný předmět objednávky.

Údaje, které od Vás získám během vytváření objednávky, používám k jejímu vybavení, k jejímu připomenutí či informování o změnách a provozních modifikacích týkající se objednávky masáže či cvičení. Tyto údaje využívám také v rámci účetního a fakturačního pořádku.
Údaje a informace, které jsem o Vás získala při poskytování našich služeb, slouží k tomu, abych mohla zabezpečit, že Vaše registrace a údaje, které v ní jsou k dispozici, jsou aktuální.

 

Zasílání oznámení

Uchovávám také Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a Vaši e-mailovou adresu) i za účelem zasílání důležitých informací týkající se předmětu mých služeb, Vaší rezervace (storno, změna termínu apod.) či nových službách, které nabízím. Pokud mne kontaktujete, uchovávám údaje jako Vaše jméno, kontaktní údaje nebo zprávu či informaci, kterou jste mi doručili. Mohu také zpracovávat Vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu, a to za účelem zařazení do své databáze v souvislosti s marketingem, propagací společnosti a jejích služeb a reklamou.

 

Údaje získané během využívání našich služeb

Získávám údaje o tom, jaká je návštěvnost mých webových stránek www.romanamikulcicka.cz. Jsou to informace týkající se Vašich interakcí jako například – jak často a kdy přicházíte na mé webové stránky a co na nich vyhledáváte.

K tomuto využívám analytické a reklamní služby, které jsou schopny ukázat, jak uživatelé používají moji internetovou stránku. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby sbíraly údaje o Vaší interakci s mými službami, ale i jinými stránkami. K těmto společnostem se řadí Google (Google Analytics), Google Adwords, Seznam (Sklik).

 

Zpřístupnění údajů třetím stranám


Vaše osobní údaje nezveřejňuji, nezpřístupňuji a neposkytuji žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže:

Osobní údaje zveřejňuji nebo zpřístupňuji, pokud mi k tomu dáte souhlas, v rámci zveřejnění Vašich vlastních komentářů či recenzí na moje služby na mých webových stránkách.

Zpřístupnění údajů třetím stranám uskutečňuji taktéž v případě doručovatelské služby, pokud jste při objednávce voucheru zvolili možnost doručení tištěné verze poukazu (např. Česká pošta).

Vaše osobní údaje – jméno a příjmení, adresa, datum narození, email a/nebo telefonní číslo také potřebuji k poskytování služeb a plnění smluv.

Vaše osobní a fakturační údaje, které nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Společnosti poskytující analytické služby (viz výše) mohou využívat cookies a podobné technologie, aby sbíraly údaje o Vaší interakci s mými službami, ale i jinými stránkami. K těmto společnostem se řadí Google (Google Analytics), Google Adwords, Seznam (Sklik).

Vaše jméno (žádné jiné osobní údaje ani kontaktní údaje) používám k označení rezervace místnosti v rámci interního rezervačního systému masérského studia, kde mám svoji provozovnu a kde realizuji nabízené služby. K tomuto používáme aplikaci společnosti Google (Google kalendář), do kalendáře mají přístup pouze osoby oprávněné jej používat, zaměstnanci subjektů využívající provozovnu Husova 8a, 602 00, Brno. Tito nemají právo jakkoli nakládat s těmito údaji.

Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu mých práv, např. pojišťovnám, soudům, znalcům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

 

Cookies

Soubory cookies jsou malé kousky údajů, které se ukládají ve Vašem prohlížeči nebo v mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Pixely jsou malé obrázky nebo „kousky kódu“, nacházející se na internetové stránce nebo v e-mailu, které sbírají informace o Vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat i cookies.
Jednotlivé cookies mají různou dobu „trvanlivosti“ – různou dobu uložení ve Vašem zařízení. Některé cookies se vymažou z Vašeho zařízení po tom, co zavřete okno prohlížeče, jiné zůstávají ve Vašem zařízení uložené i po ukončení prohlížení našich webových stránek. Cookies lze odstranit z historie vyhledávání v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Používám funkční a technické cookies – tyto cookies zabezpečují řádné fungování mé webové stránky. Bez těchto cookies by webová stránka správně nefungovala, jejich použití je nevyhnutelné, a proto od Vás nepožaduji souhlas na jejich uložení a přístup k nim. Analytické cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti internetové stránky, informací o vyhledáváních vykonaných na této webové stránce a též ke zjišťování, jak se po internetových stránkách pohybujete, aby mohly být co nejjednodušeji vytvořeny na používání. Jelikož jsou u těchto cookies opatření k zabránění jejich zneužití (anonymizace na straně dodavatelů) a současně jsou implementovaná taková opatření, abyste mohli snadno kontrolovat a omezovat používání těchto cookies, nepožaduji od Vás na jejich používání souhlas. U těchto cookies využívám řešení výše uvedených třetích stran. Z právních důvodů a pro předcházení škodám.

 

Jak jsou Vaše údaje chráněny

V souladu s požadavky platné legislativy, ale také mými etickými zásadami vykonávám všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abych Vaše osobní údaje chránila Elektronické údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru. Databáze obsahující osobní údaje je chráněna před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Pokud si přejete získat víc informací o zabezpečení vašich osobních údajů, prosím kontaktujte mne na info@romanamikulcicka.cz

 

Jak dlouho údaje uchovávám

Osobní údaje, které souvisí s činností mých služeb uchovávám standardně po dobu deseti let.


Jak uplatnit Vaše práva

Uplatnit Vaše práva můžete zasláním e-mailové zprávy nebo písemné žádosti na mé kontaktní údaje uvedené v sekci Kontakt.

 

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat ode mne potvrzení o tom, zda se o Vás zpracovávají osobní údaje a v případě, že Vaše osobní údaje zpracovávám, poskytnu Vám informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracovávám, za jakým účelem, komu byly Vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přenesené do třetí země a jak dlouho budu Vaše osobní údaje uchovávat.

 

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o Vás zpracovávám, v případě, že jsou splněné následující podmínky a neuplatňují se zákonné podmínky: údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly získány, odvoláte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ, zamítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracování Vašich osobních údajů, zpracovaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody ke zpracování nebo zamítnete zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje se zpracovávaly nezákonně. V případě, že by byly Vaše osobní údaje zveřejněné a Vy u mne uplatníte právo na vymazání, vymažu i tyto zveřejněné osobní údaje. Zároveň budu informovat ostatní příjemce Vašich osobních údajů, že jste uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na Vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné se zřetelem na dostupnou technologii a náklady na vykonání těchto opatření.


Právo na omezení zpracování

Máte též právo mne požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech: pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů, zpracování Vašich osobních údajů je protizákonné a Vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování, už nepotřebuji osobní údaje na účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro Vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajobu Vašich právních nároků, v případě, že zamítáte zpracování Vašich osobních údajů do doby ověření nebo oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

 

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracovávám na základě souhlasu a/nebo smlouvy a zpracovávám je automatizovanými prostředky, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete přenést k jiné osobě, protože pokud je to technicky možné, přenesu na Vaši žádost Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli.

 

Právo namítat

Máte právo zamítnout z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace zpracování Vašich osobních údajů, které je vykonávané na základě mého oprávněného zájmu, včetně práva zamítnout profilování založené na mém opravném zájmu.
Vždy máte též právo namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají k účelům přímého marketingu. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abychom mohli případné pochybení napravit. Právo na přístup můžete využít kdykoliv a vyzvat mne, abychom ve lhůtě 30 dní doložili, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Dovoluji si Vás ujistit, že v rámci zpracování Vašich osobních údajů zachovávám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Kontaktujte mne, pokud byste měli k tomuto dokumentu jakékoliv otázky na info@romanamikulcicka.cz


Verze platná od 06.05.2020